top of page

Non-Profit Status

The God & Work initiative was originally founded in The Netherlands, where it is a non-profit organization. This page provides the details of our registration. In case of any questions, please contact us

Registered address:

The Stichting "God and Work" is registered at the following address:

        Vierde Tochtweg 4a
        2841 LS Moordrecht

Tax ID number:

The Kamer van Koophandel (KvK) number for God and Work is 69376077.

The RSIN/fiscaal number from the Dutch tax authorities is 857851354.

Further information about our activities - in the original Dutch-language statutes - is provided below.  

Doelstelling

Beleidspuan

Doelstelling

De Stichting God and Work stelt zicht ten doel het trainen, begeleiden, coachen alsmede het (ver)zorgen van de bewustwording voor christenen van Gods wil in het dagelijks leven en werken. Het gaat hier niet zozeer om “evangelisatie” als wel om door de juiste bijbels gebaseerde instelling en levenshouding een verschil te maken in de organisatie, bedrijf, onderwijs instelling of wat dan ook waar de toe te rusten christen werkzaam is. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Verwerven financiën

De Stichting verwerft haar inkomsten door vrijwillige contributies/giften van individuele personen en van organisaties en bedrijven. Dit kan zijn in de vorm van geld, goederen en/of diensten.  Verder kan de Stichting ook inkomsten verwerven door het geven van  workshops, seminars en het publiceren van boeken en andere materialen. Dit kan zowel in Nederland als ook daarbuiten plaatsvinden. 

 

Beheer vermogen

Voor zover het vermogen niet direct besteed wordt aan de totstandkoming van de doelstelling, zal dit op liquide en defensieve wijze beheerd worden. De Stichting streeft geen vermogensopbouw na, maar moet wel in staat zijn om onverwachte uitgaven (zoals bijvoorbeeld voor niet inbare kosten voor trainingen) te kunnen bekostigen.

 

Activiteiten

De Stichting zal zich bezig houden met een veelheid van activiteiten om christenen van alle achtergronden en pluimage te trainen om hun geloof uit te dragen en gestalte te geven in hun seculiere werkomgeving. Dit zal onder andere gebeuren door:

  • Het geven van workshops, seminars en trainingsbijeenkomsten.

  • Het uitgeven van ons boek "How to be a Christian at Work" door auteurs Roland Heersink en Szaszi Bene.

  • Het ontwikkelen en uitgeven van gedrukte publicaties en presentatie materialen die bovengenoemde bijeenkomsten ondersteunen.

  • Het uitgeven van boeken en hand-outs, teneinde bekendheid te krijgen voor de doelstellingen van de Stichting en te helpen in de financiering ervan.

  • Het promoten van het werk van de Stichting richting kerken en andere gelijkgestemde organisaties en stichtingen, om op die wijze een zo breed mogelijk bereik te hebben onder christenen in Nederland en daarbuiten. 

 

bottom of page